BIOGRAFI IMAM MUSLIM

Biografi Imam Muslim

Serial kali ini, kita akan angkat biografi seorang ulama yang pujian selalu dilontarkan kepadanya, ulama yang penuh ketelitian didalam memahami hadits-hadits Rasulullah.

Ulama yang kita maksud adalah Imam Muslim.

Nama Lengkap Beliau : Muhammad bin al-Hajjaj bin Muslim bin Ward bin Kawisyadz al-Qusyairi an-Naisaburi.

Beliau juga sering di panggil dengan kunyah Abul Husain.

Kelahirannya : Imam Muslim lahir pada tahun 204 H.

Bentuk Fisiknya : Imam Muslim memiliki postur yang sempurna, rambut dan jenggotnya berwarna putih, dan sering menjulurkan ujung surbannya di antara kedua pundaknya.

Pujian Para Ulama : Imam Muhammad bin Abdul Wahhab al-Farra berkata : ” Muslim bin al-Hajjaj adalah salah seorang ulama dan lumbung ilmu”.

Guru-gurunya : Yahya bin Yahya an-Naisaburi, Qutaibah bin Sa’id, Ishaq bin Rahawaih, Muhammad bin Amr Zunaija, Ali bin al-Ja’d, Dll.

Murid-muridnya : At-Tirmidzi, Muhammad bin Abdul Wahhab al-Farra, Ali bin al-Hasan bin Abu Isa al-Hilali, Ahmad bin al-Mubarak, Ibnu Khuzaimah, Dll.

Wafatnya : Imam Muslim wafat pada bulan Rajab, tahun 261 H, di Naisabur.

Imam Muslim wafat pada usia 50 sekian tahun.

Wallahu A’lam.

Kamis, 7 Syawwal 1444 H/27 April 2023 M.

✒️ Alsabil Hidayat
__________________

Referensi :

1. Tarikhul Islam
2. Siyar A’lamin Nubala’
3. Tahdzibul Kamal
4. Tahdzibul Asma’ wal Lughat
5. Al-Jarh wat Ta’dil

bagikan tautan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

*
Enter Captcha Here :