Terdapat atsar Ibnu Abbas yg diikhtilafkan para ulama akan keshohihanya dan juga diikhtilafkan antara hadist ini mauquf atau marfu’ sampai kepada nabi.. Kemudian sebagian kaum membawa pemahaman hadist ini untuk membolehkan beristighosah kepada orang Sholeh yg sudah meninggal atau kuburan …

PETUNJUK ULAMA ATAS, ATSAR IBNU ABBAS :,,ORANG YG TERSESAT DIANJURKAN MEMINTA PERTOLONGAN KEPADA MALAIKAT Read more »

السؤال نعيش في تايلاند كأقلية حيث يوجد هنا رجل يدعي أن الله جسم لا كالأجسام ، حيث قال في بعض المنتديات : “إن الأساس هو أن الله جسم ، ولكن لا نعلم كيف جسمه؟ وأن جسمه ليس كسائر الأجسام ، …

JAWABAN SYAIKH MUHAMMAD SHOLIH ALMUNAJID..TATKALA DITANYA TENTANG PERKATAAN SESEORANG ” ALLOH BERJISIM AKAN TETAPI TIDAK SEPERTI JISIM JISIM”. Read more »

Bagaimana jika kita sholat dibelakang Asy’ari,,dan bagaimana fatwa ulama tentang hal tersebut. 1.. berikut fatwa Syaikh Sholeh almunajid murid Syaikh bin BAZ أما الصلاة خلف الأشعري أو الماتريدي فهي صلاة صحيحة ، وليس ابتداع الإمام عذراً لترك الصلاة خلفه ، …

BIJAKNYA FATWA ULAMA SALAFI TENTANG SHOLAT DIBELAKANG ASY’ARI Read more »